مطلــــــــب كــــــــده
به پاییز سوگند، از تو خاطره‌ای دوباره خواهم ساخت... 
آخرين مطالب

تووجه!
توووجه!!!
تووووجه!!!!
توووووجه!!!!!
.

من دوست دخترندارم، اون دخترای كه منتظر این فرصت استثنایی بودن ٤ قطعه عكس قدی ، كپی شناسنامه ،با اون فرمی كه باید كامل پر كنید و یه فیش به مبلغ ١٠٠٠٠٠٠ تومان بزنید به حسابم بعد قرعه كشی میكنم تا این دخترخوش شانس و خوشبخت به ارزوش برسه راستی شمارتونم بزارید تا اگه برنده شدید باهاتون تماس بگیرم.
اصلا نگین این چقدر اعتماد به سقف!!
عوض این تیکه انداختن‌ها حرف دلتونو بزنین!!!!

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 15:56 ] [ محمدرضا ]

ﺳـــــﻬـــﺮﺍﺏ ، ﻗـﺎﯾـﻘـﺖ ﺟــﺎ ﺩﺍﺭﺩ ... ؟؟
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

ﻣـﮑﺎﻥ ﻧـﺪﺍﺭﻡ ،

وژژژژژژژژژژژژدانن ﯾـﻪ ﺳـﺎﻋـﺘـﻪ ﺗـﻤﻮﻣــــﻪ !!!!

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 15:54 ] [ محمدرضا ]

خونه خالی که میگفتن همین بود؟؟؟ :|

من الان نیم ساعته نشستم چرا هیچ اتفاقی نمیوفته؟ :|

پس کــــــــــو :| :))))))

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 15:53 ] [ محمدرضا ]

دلتــــــــــنگـــــــی ها
گاه از جنس اشــکند ....
و گاه از جنس بغــــــــض
گاه سکـــوت میشوند و خاموش میمـــــــانند
گاه هــق هـــق می شوند و می بارند
دلتنگــــی من برای تــــــــو اما
جنس غریبــــــــی دارد

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 15:52 ] [ محمدرضا ]

یـک دقـیقه سکوت برای رویاهای شیــرین کــودکــی ، که هرگـز باز نخواهند گشت ! تـاریـخ مـن کـودکـیـم اسـت . . . گـذشـــت ، امـا در یــادهـایــمـان جـــاودانـــه مـــانـــــد . . . ♥ ♥ ♥

[ جمعه سیزدهم تیر 1393 ] [ 15:51 ] [ محمدرضا ]
رفتم نشستم کنارش گفتم :
برای چی نمیری گـُلات رو بفروشی ؟
گفت : بفروشم که چی ؟ تا دیروز می فروختم که با پولش
...
آبجی مو ببرم دکتر دیشب حالش بد شد و مُرد ،
با گریه گفت : تو می خواستی گـُل بخری ؟
گفتم : بخرم که چی ؟ تا دیروز می خریدم برای عشقم
امروز فهمیدم باید فراموشش کنم...! اشکاشو که پاک کرد
یه گـل بهم داد گفت :بگیر باید از نو شروع کرد

تو بدون عشقت ، من بدون خواهرم ..

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:25 ] [ محمدرضا ]
منتظر هیچ دستی در هیچ کجای دنیا نباش

اشک هایت را با دست خود پاک کن

همه رهگذرند ...

[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:24 ] [ محمدرضا ]
وقتے میرفت: گفتم: ڪجا؟

گفت: بہِ درڪ… منم گفتم: بہِ درڪ…

و این چنین بود ڪہِ ما در اوج تفاهم از هم جدا شدیم… !
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:22 ] [ محمدرضا ]
آهسته تر برو !
این راه
برای ابرازِ این احساس
بسیار کوتاهست...
[ پنجشنبه بیست و هشتم فروردین 1393 ] [ 23:21 ] [ محمدرضا ]
بالاخره یاد می گیری از یک دوستت دارمِ ساده، برای دلت یک خیالِ رنگارنگ نبافی...
که رابطه یعنی بازی و اگر بازیگری نکنی، می بازی...
که داستان های عاشقانه، از یک جایی به بعد رنگ و بوی منطق به خود می گیرند...
که سر هر چهار راهِ تعهد، یک هوسِ شیرین چشمک می زند...
یاد می گیری که خودت را دریغ کنی تا همیشه عزیز بمانی...
که آدم جماعت چه خواستن های سیری ناپذیری دارد...و چه حیله هایی برای بدست آوردن...
که باید صورت مسئله ای پر ابهام باشی، نه یک جوابِ کوتاه و ساده...
که وقتی باد می آید باید کلاهت را سفت بچسبی، نه بازوی بغل دستی ات را...
روزی می فهمی در انتهای همه گپ زدن های دوستانه، باز هم تنهایی...
و این همان لحظه ای ست که همه چیز را بی چون و چرا می پذیری با رویی گشاده و لبخندی که دیگر خودت هم معنی اش را نمی دانی...

[ جمعه بیست و هفتم دی 1392 ] [ 22:2 ] [ محمدرضا ]
یه وقتایی که دلت گرفته ؛

بغض داری ،

آروم نیستی !

دلت براش تنگ شده ....

حوصله ی هیچكسو نداری !

به یاد لحظه ای بیفت که :

اون همه ی بی قـراری های تو رو دید؛

اما ....

چشمـاشو بست و رفت ... !!!

[ جمعه بیست و هفتم دی 1392 ] [ 22:0 ] [ محمدرضا ]
این قاعده ی بازی است....


اگر دست دلتان رو شد که دوستش داری ...


باختنت حتمی است !!

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:28 ] [ محمدرضا ]
خـבاــےا ...
בنیـایتـــ شهوتــــ سرایـــے شده براے خـوבش ..
نمیخواهــے فیلتـرش کنـــے ..

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:26 ] [ محمدرضا ]
دلَ ـم میخوـآد به بَعضــے ـآ بگَــم : 

هـر چقدر هَـم به خودتـــــ برســے , 

بـآزَم به مَــלּ نمیرسـے ...

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:25 ] [ محمدرضا ]
اگــــــــر مـــے بــیــنــــے هــنـــــــوز تــنــهــــــام ...

بـــــــﮧ خــــــاطـــــــــر عــشـــــق تــــــو نــیــســـت !!

مــن فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛

مــــے تـــــــرســـــــم هـــمـــــــﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . . !!

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:24 ] [ محمدرضا ]
برای نخواستنت

هزار دلیل،

برای خواستنت اما

فقط همین

که دوستت دارم

[ جمعه ششم دی 1392 ] [ 22:22 ] [ محمدرضا ]
حتـّـــی غــــــــــــــــــــــــرورم ...
تـــــ♥ـــــو را ...
جـــــورِ دیــــــگر می خواهـــــد ...! 
بـــــه تـــــــــو کـــــه می رســــــــد ...
میشــــــــــــــــــــــــــــــــکند ...

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:49 ] [ محمدرضا ]
ﺑــِﮧ ﻫــــﯿﭻ ﻋﺸﻘــے ﺩﯾﮕــــﺮ ﺍﯾــــﻤﺎלּ ﻧﺪﺁﺭﻣ

ﮐــــﺂﻓـﺮ ﺷﺪـﮧ ﺍَﻡ ...


ﮔــُـﻨﺎﻫﺶ ﭘــــﺂےِ ﺗـــُﻮ

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:48 ] [ محمدرضا ]


اگــَـر مـــے بــیــنــــے هــنــوز تـَـنــهــــام ...


بـــــﮧ خـــاطـــر عــشــق تــــُــو نــیــســـت !!

مــלּ فــقـــــــط مـــــے تــــــرســـــــم ؛

مــــے تـــــــرســـــــم هـــمــِـﮧ مــثـــــل تــــــو بـــــاشــــــنـد . . .

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:47 ] [ محمدرضا ]
اگر گفتی

چگونه می شود مُرده ای را زنده کرد؟

فرض کن من مُرده ام!

حالا بخند ….

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:47 ] [ محمدرضا ]
میترسم.....

دوباره عاشق شوم ....

برگردی.....
.
.
.
.
.

من آنقدر دیوانه بودم ...

که وقتی دورم زدی نگران تو بودم 

که سرت گیج نرود.....

.
.
.
نمیدانی چه دردی دارد وقتی حالم در واژه ها نمیگنجد.....

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:46 ] [ محمدرضا ]
פֿـیلے سـפֿـتـﮧ …

بـﮧ פֿـاطر کسے کـﮧ دوسشـ دارے همه چیزو

از سر راهـﭞ פֿـط بزنے

بعـدبفهمے פֿـودﭞ تو لیستے بودے کـﮧ اوטּ

بـﮧ פֿـاطریکے دیگـﮧ פֿـطـﭞ زده!!

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:46 ] [ محمدرضا ]
امشب گریه میکنم …
به یاد تمام آن چیزی که
خواستی و بودم…
که خواستم و نبودی…
امشب…!
به پاس تمام تحقیر هایی که
به خاطرت شنیدم و
هنوز شکست نخوردم…
امشب به یاد تو
به یاد دل عاشقم…
به یاد طعم تلخ دوست داشتن
گریه میکنم…

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:45 ] [ محمدرضا ]
آهـــــــــای لعنتی...
مثل تمام آن چیزهایی که تا به حال از من گرفتی،
علاقه ام... دلم، عمرم، واعتماد صددرصدم...!
پس حداقل،
دستانم راهم بگیر...

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:44 ] [ محمدرضا ]
می بوسمت ، آنقدر که طرح لبهایم روی اندامت بماند
می خواهم همه بدانند که آغوش تو ، تنها ، قلمرو من است ...

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:43 ] [ محمدرضا ]
یکصدو بیست وچهار هزار پیامبر یا بیشتر...با معجزه یا بی معجزه...با کتاب یا بدون کتاب..فرقی نمیکند...سیب هنوز هم شیرین است..هنوزم هم آدم ، بهشت را به لبخند حوا میفروشد
[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:42 ] [ محمدرضا ]
کــــ ـــــــ ــــــمی بــــــ ــــــــ ـــــــه مـــ ـــ ـــن بـــ ـــ ـــرس...

مــــــــــــــــــــــــــــــــن از رســـ ــــ ـــ ــــ ـــیدن تـــــ ـــــو حالـــــ ـــــم 

خـــــــــــــــــــــــــــــــــوبـــــــــــــــــــــــ میشود...!

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:42 ] [ محمدرضا ]
آنچـــــه ویرانمـــــان می کنـــــد

روزگـــــار نیســـــت...!

"حوصـــــله"هـــــای کوچـــــک و "آرزو"هـــــای بـــــزرگ اســـــت...!!!

[ جمعه بیست و نهم آذر 1392 ] [ 12:41 ] [ محمدرضا ]
گـاه בلـمــ مےـگـیرבگـاه زטּـבگــے ســخـتــــ مےـشـوבگـاه تـטּـهـا , "تـטּـهـایـے" آرامـشــ مـے آورבگـاه گـذشـتـهـ اذیـتـمـ مـیـکـنـבایـטּ `گـاه هـا`... گـهـگـاه تـمـامــ روز و شـبــ مـنــ مےـشـو טּـבآטּـوقـت بـغـض گـلـویـم را مـےـگـیـرב !בرسـت مـثـل هـمےــטּ روزـها ...

[ سه شنبه نوزدهم آذر 1392 ] [ 22:56 ] [ محمدرضا ]
وقتی باختم..."مسیر" رایافتم!

در بزرگراه زندگی.همواره "راهت"."راحت" نخواهد بود.!

هر"چاله ای". "چاره ای" به من آموخت....

دوباره فکر کن فرصت ها "دوبار" نمیشوند...

برای جلوگیری از "پس رفت" پس باید رفت...

پس "تنهایی" را ترجیح می دهم به "تن هایی" که روحشان با

دیگریست...!

[ جمعه هشتم آذر 1392 ] [ 22:29 ] [ محمدرضا ]
   ........   مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

خدایا!!!
مرا به بزرگی چیزهایی که ارزانی ام کرده ای آگاه کن ، تا کوچکی چیزهایی که ندارم آرامشم را بهم نریزد